Hüzün Gözlüm Forum

Üye olmak için bugün ücretsiz bir hesap açın! Oturum açtıktan sonra, kendi konularınızı ve gönderilerinizi ekleyerek bu siteye katılabilecek ve kendi özel gelen kutunuz aracılığıyla diğer üyelerle bağlantı kurabileceksiniz!

PEYGAMBERLERE İMAN İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER

BenKral

Administrator
Yönetici
 • Peygamber kimdir? Allah tarafından seçilmiştir. Vahiy yoluyla aldığı emir ve yasakları insanlara bildirerek onları doğruya, ahlâka, fazilete, ilme yönlendirir. Bu konuda örnek olmakla vazifeli, üstün ahlâk sahibi kimsedir.

 • Resul ne demektir? Kendisine yeni bir kitap gönderilen peygamber demektir. Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) ve Hazreti İsa (aleyhisselam) gibi.

 • Nebi ne demektir? Kendisine bir kitap gönderilmeyen, kendinden önceki peygambere gönderilen kitaplarla tebliğ yapan peygamberlere denir Hazreti Nuh (aleyhisselam) ve Hazreti İsmail (aleyhisselam) gibi.

 • Peygamberliğin işareti nedir? Mucizedir.

 • Mucize nedir? Peygamberlerin peygamber olduklarını ispat etmek için Allah’ın yardımı ile gösterdikleri, diğer insanların yapamayacakları olağanüstü olaylardır. Peygamberimiz’in parmaklarından su akıtması, Hazreti Musa’nın (aleyhisselam) asasıyla denizi yarıp yol açması gibi.

 • Keramet nedir? Peygamberlere tâbi olan Allah dostlarının gösterdikleri olağanüstü olaylardır.

 • Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) büyük mucizelerinden üç tanesini söyleyiniz? 1. Kur’an’ı Kerim: Kıyamete kadar devam edecek bir mucize. 2. Şakk-ı Kamer: Eli ile ayı ikiye ayırması. 3. İsra ve Miraç: Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) bir gece Mescid-i Haram’dan alınıp Kudüs’teki Mescid’i Aksâ’ya götürülmesi (İsra), oradan da göklere yükselmesi (Miraç).

 • İsteyen her kişi peygamber olabilir mi? Peygamberlik, Allah vergisidir. Çalışmakla elde edilemez.

 • Peygamberlerde bulunması gereken özellikler nelerdir? Peygamberlerde bulunması gereken özellikler: Sıdk, Emanet, Tebliğ, İsmet, Fetanet.

 • Sıdk ne demektir? Peygamberlerin sözlerinde ve işlerinde en doğru olmalarıdır.

 • Emanet ne demektir? Peygamberlerin en güvenilir kimseler olmalarıdır.

 • Tebliğ ne demektir? Peygamberlerin ilahî emirleri insanlara dosdoğru olarak bildirmeleridir.

 • İsmet ne demektir? Peygamberlerin günahsız olmalarıdır.

 • Fetanet ne demektir? Peygamberlerin en akıllı ve en zeki kimseler olmalarıdır.

 • İlk peygamber kimdir? İlk peygamber Hazreti Âdem’dir (aleyhisselam).

 • Son peygamber kimdir? Son peygamber Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’dir.

 • Biz kimin ümmetiyiz? Biz, bütün peygamberlere inanıyoruz, ama Hazreti Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyiz.

 • İnsanlığın yaradılışından bu yana kaç peygamber gelmiştir? Kur’an’ın bildirdiğine göre insanlığın yaratılışından bugüne kadar peygamber gönderilmeyen hiçbir topluluk yoktur. 124 bin peygamber gönderildiği ile ilgili rivayetler vardır, ama asıl sayıyı ancak Allah bilir.

 • Kur’an’da kaç peygamber ismi geçmektedir? Kur’an’da 25 peygamber ismi geçmektedir.

 • Kur’an’da ismi geçen peygamberler hangileridir? Âdem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakub, Yusuf, Eyyub, Şuayb, Musa, Harun, Davud, Süleyman, İlyas, Elyasa, Yunus, Zulkif, Zekeriyya, Yahya, İsa (aleyhimesselam) ve Hazreti Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi ve sellem).

 • Hangi peygamber ümmetini 950 sene Hakk’a davet etmiştir? Hazreti Nuh (aleyhisselam).

 • Hangi peygamber Hızır (aleyhisselam) ile yolculuk yapmıştır? Hazreti Musa (aleyhisselam).

 • Firavun’un sarayında büyüyen peygamber kimdir? Hazreti Musa (aleyhisselam)’dır.

 • Hazreti Musa (aleyhisselam)’in en meşhur mucizesi nedir? Elindeki asasını yere bıraktığında ejderha olmasıdır.

 • Hangi peygamber ateşe atıldığı halde ateş onu yakmamıştır? Hazreti İbrahim (aleyhisselam)

 • Hazreti İbrahim (aleyhisselam)11 ateşe kim attırmıştır? Nemrut.

 • Mekke’ deki mübarek zemzem suyu hangi peygamberin vesilesiyle çıkmıştır? Hazreti İsmail (aleyhisselam).

 • Hazreti İbrahim’in (aleyhisselam) peygamber olan iki oğlunun isimleri nelerdir? Hazreti İsmail (aleyhisselam) ile Hazreti İshak (aleyhisselam)’dır.

 • Ömrü boyunca bir gün oruç tutup bir gün tutmayan peygamber hangisidir? Hazreti Davud (aleyhisselam).

 • Kardeşleri tarafından öldürülmek istenen ve kuyuya atılan peygamber hangisidir? Hazreti Yusuf (aleyhisselam).

 • Hayvanların dilinden konuşabilen peygamber hangisidir? Hazreti Süleyman (aleyhisselam).

 • Denize atılan hangi peygamberi balık yutup karaya çıkardı? Hazreti Yunus’u (aleyhisselam).

 • Yahudiler tarafından testere ile kesilerek şehit edilen peygamber hangisidir? Hazreti Zekeriyya (aleyhisselam).

 • Anasız ve babasız yaratılan peygamber hangisidir? Hazreti Âdem (aleyhisselam).

 • Babasız dünyaya gelen peygamber hangisidir? Hazreti İsa (aleyhisselam).

 • Daha beşikte iken konuşan peygamber kimdir? Hazreti İsa (aleyhisselam)’dır.

 • Kur’anı Kerim’de adları geçtiği hâlde peygamber olup olmadıkları belli olmayan kişiler kimlerdir? Üzeyir, Lokman, Zülkarneyn.

 • Ümmet ne demektir? Aynı peygambere inanıp onunn yolunda yürüyen insanların tümüdür.

 • Bütün peygamberlerin tebliğ ettiği ana esaslar nelerdir? 1. Dini korumak. 2. Aklı korumak. 3. Nesli korumak. 4. Malı korumak. 5. Canı korumak
 
Üst Alt