Hüzün Gözlüm Forum

Üye olmak için bugün ücretsiz bir hesap açın! Oturum açtıktan sonra, kendi konularınızı ve gönderilerinizi ekleyerek bu siteye katılabilecek ve kendi özel gelen kutunuz aracılığıyla diğer üyelerle bağlantı kurabileceksiniz!

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN HAYATI (SİYER-İ NEBÎ) İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER

BenKral

Administrator
Yönetici
 • Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

 • Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) nerede, kaç tarihinde doğdu? Mekke’de, 571 yılında, Rebiulevvel ayının 12. gecesi (pazartesi günü)doğdu.

 • Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) hangi kabiledendir? Kureyş Kabilesi’nin Hâşimoğulları kolundandır.

 • Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) en çok kullanılan ismi hangisidir? Hazreti Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi ve sellem)’dir.

 • Peygamberimiz’in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

 • Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) adı anıldığında ne yapılır? Salat ve selam getirilir.

 • Salat ve selam ne demektir? Peygamber Efendimiz’e gönülden yapılan dua ve selâm demektir.

 • Salât ve selâmın en kısa şekli nasıldır? Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.

 • Peygamberimiz’in babasının ve annesinin adı nedir? Babasının ismi Abdullah, annesinin ise Âmine’dir.

 • Peygamberimiz’in dedesinin adı nedir? Abdülmuttalip’tir.

 • Peygamberimiz’e bakan ve O’nu seven amcasının adı nedir? Ebu Tâlip’tir.

 • Peygamberimiz’in soyu hangi peygambere kadar uzanır? Hazreti İsmail’e (aleyhisselam) ondan da Hazreti İbrahim’e (aleyhisselam) kadar uzanır.

 • Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) süt annesinin adı nedir? Halime’dir.

 • Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) süt kardeşlerinin adları nelerdir? Abdullah ve Şeyma’dır.

 • Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve selem) ebesinin adı nedir? Şifa Hatun’dur.

 • Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve selem) annesini ve babasını ne zaman kaybetti? Babasını doğumundan iki ay önce, annesini de altı yaşındayken kaybetti.

 • Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) annesinin vefatından sonra kimin yanında ve ne kadar kaldı? Dedesi Abdülmuttalip’in yanında yaklaşık iki yıl kadar kaldı.

 • Dedesinin ölümünden sonra Peygamberimiz’e (sallallahu aleyhi ve sellem) kim baktı? Amcası Ebû Talip baktı.

 • Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ilk evliliğini kaç yaşındayken kiminle evlendi? Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ilk evliliğini 25 yaşındayken, Hazreti Hatice ile evlendi.

 • Hazreti Hatice kimdir? 1. Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) ilk eşidir. 2 Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) ilk iman edendir. 3. Peygamber Efendimiz’e (sallallahu aleyhi ve sellem) maddî ve manevî anlamda en büyük desteği veren kişidir. 4. İbrahim hariç Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) bütün çocuklarının annesidir.

 • Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) kaç çocuğu vardır? Yedi çocuğu vardır.

 • Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) kaç kızı vardır? Dört kızı vardır: Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fâtıma.

 • Peygamberimiz ‘in (sallallahu aleyhi ve sellem) kaç oğlu vardır? Üç oğlu vardır: İbrahim, Kasım, Abdullah.

 • Peygamberimiz’in hanımları bizim neyimiz olur? Annelerimiz olur.

 • Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) peygamberlikten önce hangi isimle anılıyordu? “Muhammedü’lemîn” olarak anılıyordu (Güvenilir Muhammed).

 • Hazreti Ali (radıyallahu anh) Peygamberimizin nesi olur? Hazreti Ali, (radıyallahu anh) Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) hem amcası Ebu Tâlib’in oğludur hem de Peygamberimiz’in damadıdır.

 • Hazreti Ali (radıyallahu anh) kimin eşidir? Hazreti Fâtıma’nın eşidir.

 • Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) çok iyi tanınan kaç torunu vardır? İki torunu vardır.

 • Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) çok iyi tanınan torunlarının adları nelerdir? Hasan ve Hüseyin’dir.

 • Hasan ve Hüseyin kimlerin çocuklarıdır? Hazreti Ali ve Hazreti Fâtıma’nın çocuklarıdır.

 • Peygamberimiz’e (sallallahu aleyhi ve sellem) ilk vahiy nerede geldi? Mekke’de, Nur Dağı’nda, Hira Mağarası’nda geldi.

 • Peygamber Efendimiz’i (sallallahu aleyhi ve sellem) diğer peygamberlerden ayıran önemli özellikleri nelerdir? 1. Son peygamber olması, 2. Getirdiği kitabın ve hükümlerinin kıyamete kadar geçerli olması, 3. Belli bir bölgeye ve belli bir topluluğa değil, bütün insanlığa gönderilmesi, 4. Son dinin sahibi olması, 5. Yaratılmışların en faziletlisi ve Allah’ın sevgili kulu olması, 6. Âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olması, 7. Bütün insanlar için en güzel örnek olması.

 • Efendimiz, kendisine peygamberlik geldiğinde kaç yaşındaydı? 40 yaşındaydı.

 • Gelen ilk vahyin konusu nedir? İlim öğrenmek ve okumaktır.

 • Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve selem) peygamberliğine ilk karşı çıkan kim olmuştur? Amcası Ebu Leheb

 • Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), İslam’ı kaç sene gizli olarak yaydı? 3 sene.

 • Peygamber Efendimiz’e (sallallahu aleyhi ve sellem) en fazla düşmanlık yapanlar kimlerdir? 1. Ebu Leheb 2. Ebu Cehil 3. Velid bin Muğîre 4. Ümeyye bin Halef 5. Utbe bin Rebia 6. As bin Vâil

 • Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) İslam’ı ilk defa nerede açıkça ilan etti? Mekke’deki Safa Tepesi’nde

 • Peygamberimiz’e (sallallahu aleyhi ve sellem) ilk defa kim iman etti? Eşi Hazreti Hatice iman etti.

 • İlk Müslümanlar kimlerdir? 1. Kadınlardan Hazreti Hatice. 2. Çocuklardan Hazreti Ali. 3. Yetişkinlerden Hazreti Ebu Bekir. 4. Kölelerden Hazreti Zeyd.

 • Kırkıncı Müslüman kimdir? Hazreti Ömer (radıyallahu anh)’dır

 • Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) en yakınları kimlerdir? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali’dir.

 • İslam’a açıktan davet ne zaman başlamıştır? Hazreti Ömer’in Müslüman olmasından sonra başlamıştır.

 • İslamiyetin İlk kadın şehidi kimdir? Hazreti Sümeyye’dir.

 • Zulüm ve işkence artınca müminler ne yaptılar? Habeşistan’a hicret ettiler.

 • Hicret ne demektir? Müşriklerin zulmünden dolayı Müslümanlar’ın Allah’ın emri ile başka yerlere göç etmelerine denir.

 • Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) ve Müslümanlar’ın Medine’ye hicret sebepleri nelerdir? 1. Müşriklerin zulüm ve işkencelerinin artması. 2. Mekke’de İslam’ı yaşama ve yayma imkânlarının kalmaması. 3. Medineli Müslümanlar’ın davetleri.

 • Muhacir ne demektir? İnançları yüzünden zulme uğrayıp Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlar’a denir.

 • Ensar ne demektir? Muhacirleri misafir eden Medineli Müslümanlar’a denir.

 • İlk hicret hangi ülkeye yapıldı? İlk hicret Habeşistan’a yapıldı.

 • Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) kaç tarihinde, kiminle hicret etti? 622 yılında, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz’le birlikte hicret etti.

 • Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ve Hazreti Ebû Bekir (radıyallahu anh) hicret ederken hangi mağaraya sığınmışlardır? Sevr Mağarası’na.

 • Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Medine’ye varınca kimin evinde kalmıştır? Ebû Eyyûb el-Ensarî’nin (radıyallahu anh) evinde misafir olarak kalmıştır.

 • Peygamber Efendimiz’in katıldığı üç büyük savaşı hangileridir? Bedir, Uhud ve Hendek’tir.

 • Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) yaptığı savaşların asıl sebepleri nelerdir? 1. Allah’ın adını yüceltmek. 2. Düşman saldırılarını önlemek. 3. Müslümanlar’ın can ve mallarını korumak.

 • Uhud Savaşı’nda Peygamber Efendimiz’in(sallallahu aleyhi ve sellem) kılıcıyla savaşan sahabe kimdir? Ebu Dücâne’dir.

 • Hendek Savaşı’nda hendek kazılması fikrini kim vermişti? Selman-ı Fârisî.

 • Mekke kaç yılında fethedildi? 630 yılında

 • Mekke’nin fethinde Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) müşriklere nasıl davrandı? “Gidiniz, hepiniz serbestsiniz!” diyerek onları affetti.

 • Peygamberimiz ‘in(sallallahu aleyhi ve sellem) müezzini kimdir? Bilal-i Habeşî’dir

 • Yalnızca Hazreti Peygamber’e (sallallahu aleyhi ve sellem) ait olan özellikler nelerdir? 1. Allah’ın en sevgili kulu, yaratılmışların en büyüğü ve en faziletlisidir. 2. Son peygamberdir. 3. Âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. 4. Bütün mahlûkatın peygamberidir. 5. Peygamberliği ve tebliğ ettiği İslam dini kıyamete kadar devam edecektir.

 • Peygamberimiz’in(sallallahu aleyhi ve sellem) en önemli mucizesi nedir? Kur’an-ı Kerim’dir.

 • Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) peygamberlikten sonra ne kadar yaşamıştır? 13 yıl Mekke’de, 10 yıl Medine’de olmak üzere 23 yıl yaşamıştır.

 • Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) hangi yılda, kaç yaşında, nerede vefat etti? 632 yılında, 63 yaşında, Medine’de vefat etti.

 • Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) mezarı nerededir ve adı nedir? Medine’dedir. Mezarının adı da “Ravza-yı Mutahhara”dır.

 • Peygamberimiz’i (sallallahu aleyhi ve sellem) vefatından sonra kim yıkadı? Hazreti Ali yıkadı.

 • Ehl-i Beyt ne demektir? Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) ailesinden ve soyundan olan kişilere denir.

 • Sünnet neye denir? Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) yaptığı ve yapılmasına müsaade ettiği işlere denir.

 • Hadis neye denir? Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) söylediği sözlere denir.

 • En büyük iki hadis kitabı hangileridir? Sahihi Buhari ve Sahihi Müslim.

 • En fazla hadis rivayet eden sahabe kimdir? Ebu Hureyre’dir.

 • Ebu Hureyre’nin asıl adı nedir? Abdurrahman bin Sahr.

 • Sahabe kimlere denir? Sahabe, Peygamberimiz’i görmüş Müslümanlar’a denir.

 • Aşere-i Mübeşşere ne demektir? Cennet’le müjdelenen sahabeler demektir.

 • Cennet’le müjdelenenler kimlerdir? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Talha bin Ubeydullah, Sa’d bin Ebi Vakkas, Ebu Ubeyd Bin Cerrah, Abdurrahman Bin Avf, Said bin Zeyd, Zübeyir bin Avvam.

 • Şu anda Peygamber Efendimiz’e (sallallahu aleyhi ve sellem) ait eşyaların çoğu nerede bulunmaktadır? Topkapı Sarayı’nda bulunmaktadır.

 • Peygamberimiz’e (sallallahu aleyhi ve sellem) yakın olabilmek için ne yapmak gerekir? O’na çok çok salât ve selâm getirmek gerekir.

 • Hulefâ-i râşidîn (büyük halifeler) kimlerdir? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali.

 • Hulefâ-i râşidîn kaçar yıl halifelik yapmışlardır? 1. Hazreti Ebû Bekir (radıyallahu anh): 2 yıl. 2. Hazreti Ömer (radıyallahu anh): 10 yıl. 3. Hazreti Osman (radıyallahu anh): 12 yıl. 4. Hazreti Ali (radıyallahu anh): 5 yıl.

 • Hazreti Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) kaç defa hac yapmıştır? Bir defa.

 • Asr-ı saadet ne demektir? Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve selem) yaşadığı zamanın adıdır.
 
Üst Alt