Hüzün Gözlüm Forum

Üye olmak için bugün ücretsiz bir hesap açın! Oturum açtıktan sonra, kendi konularınızı ve gönderilerinizi ekleyerek bu siteye katılabilecek ve kendi özel gelen kutunuz aracılığıyla diğer üyelerle bağlantı kurabileceksiniz!

NAMAZ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER

BenKral

Administrator
Yönetici
 • Namazın önemi ve faydaları nelerdir? 1. İslam’ın şartlarından biridir. 2. Kulu, Allah’a yaklaştırır. 3. Cemaatle kılınması, birlik ve beraberliği pekiştirir. 4. Sorumluluk bilincini geliştirir. 5. Disiplinli olmayı sağlar ve tembellikten uzaklaştırır. 6. Beden sağlığı verir.

 • Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır.

 • Namaz kimlere farz değildir? Çocuklara, delilere, baygınlara ve Müslüman olmayanlara farz değildir.

 • Kaç çeşit namaz vardır? 1. Farz namazlar. 2. Vacip namazlar. 3. Nafile namazlar.

 • Farz namazlar hangileridir? 1. Beş vakit namaz. 2. Cuma namazı. 3. Cenaze namazı. (Farz-ı kifâye)

 • Beş vakit namaz ne zaman farz kılındı? Miraç gecesinde farz kılındı.

 • Beş vakit namaz hangileridir ve kaçar rekâttır? 1. Sabah namazı: 2 sünnet + 2 farz = 4 rekat 2. Öğle namazı: 4 ilk sünnet + 4 farz + 2 son sünnet = 10 rekat 3. İkindi namazı: 4 sünnet + 4 farz = 8 rekat 4. Akşam namazı: 3 farz + 2 sünnet = 5 rekat 5. Yatsı namazı: 4 ilk sünnet + 4 farz + 2 son sünnet + 3 vitir = 13 rekat

 • Vacip namazlar hangileridir? Vitir namazı ve bayram namazları.

 • Nafile namaz neye denir? Farz ve vacip olmayan, sadece Allah rızası için kılınan namazlara denir.

 • Kaza namazı neye denir Vaktinde kılınamayan namazların sonradan kılınmasına denir.

 • Hangi vakitlerde namaz kılınmaz? Güneş’in doğduğu ilk kırk beş dakikada, Güneş tam tepedeyken ve Güneş batarken namaz kılınmaz.

 • Kur’an’ın tercümesi ile namaz kılınabilir mi? Hayır, kılınamaz.

 • Dinimize göre seferî (yolcu) kime denir? Doksan kilometreden daha uzağa giden insanlara seferî denir. Kalacakları yerlerde on beş günden fazla kalmamak şartı vardır.

 • Seferî olanlar namazlarını nasıl kılarlar? Dört rekâtlık farz namazları iki rekât olarak kılarlar.

 • Hasta olan kişi namazını nasıl kılar? Ayakta duracak kadar gücü olmayanlar oturarak, buna da gücü yetmeyenler yatakta îmâ ile kılar.

 • Namazın farzları kaç tanedir? Altısı içinden altısı da dışından olmak üzere on iki farzı vardır.

 • Namazın, dışındaki farzları nelerdir? 1. Hadesten taharet 2. Necasetten taharet 3. Setr-i avret 4. İstikbâl-i kıble 5. Vakit 6. Niyet

 • Hadesten taharet ne demektir? Abdest almak, gerekli ise gusül abdesti almak.

 • Necasetten taharet ne demektir? Bedende, elbisede veya namaz kılınacak yerde pislik varsa bunların temizlenmesidir.

 • Setr-i avret ne demektir? Avret yerlerini örtmektir.

 • Avret yerleri neresidir? Erkeklerde, göbek ile diz kapağı arası; kadınlarda yüz ve eller hariç bütün vücut avret yeridir.

 • İstikbâl-i kıble ne demektir? Namaz kılarken kıbleye (Kâbe’ye) doğru dönmektir.

 • Vakit ne demektir? Namaz kılmak için kılınacak namazın vaktinin girmesi demektir.

 • Niyet ne demektir? Kılınacak namaz için sesli veya sessiz olarak karar vermektir.

 • Namazın, içindeki farzları (rükünleri) nelerdir? 1. İftitah tekbiri 2. Kıyam 3. Kıraat 4. Rükû 5. Sücûd 6. Ka’de-i âhire

 • İftitah tekbiri ne demektir? Namaza başlarken tekbir almaktır.

 • Kıyam ne demektir? Namazda ayakta durmaktır.

 • Kıraat ne demektir? Namazda Kur’an-ı Kerim okumaktır.

 • Rükû ne demektir? Namazda elleri diz kapaklarına koyarak eğilmektir.

 • Sücûd ne demektir? Alın, burun, eller, diz ve ayakları aynı anda yere koymak.

 • Ka’de-i âhire ne demektir? Namazı bitirmeden önce “Ettehiyyâtü” duası’nı okuyacak kadar oturmak (son oturuş).

 • Namazın vacipleri nelerdir? 1. Farz namazların ilk iki, nafile namazların her rekâtında Fatiha suresi’ni okumak. 2. Fatiha suresi’ni zamm-ı sureden önce okumak. 3. Secdede alınla burnu birlikte yere koymak. 4. İki secdeyi art arda yapmak. 5. Tâdil-i erkâna riayet etmek. 6. Üç ve dört rekâtıık namazların ikinci rekâtında oturmak. 7. Vitir namazında Kunut Duaları’nı okumak. 8. Her oturuşta “Ettehiyyatü” duasını okumak

 • Namazı bozan durumlar nelerdir? 1. Namazda konuşmak. 2. Namazda bir şey yemek veya içmek. 3. Namazda birine selam vermek veya birinden selam almak. 4. Namazda göğsünü kıbleden başka tarafa çevirmek. 5. Namazda abdesti bozacak bir durumda bulunmak. 6. Dua ve surelerin manasını bozacak şekilde yanlış okumak. 7. Namazda kendi işiteceği kadar gülmek.

 • Sehiv secdesi ne demektir? Namazda yapılan bir yanlışı telafi etmek için yapılan secdeye denir.

 • Sehiv secdesi hangi durumlarda yapılır? 1. Namazın içinde farzlardan biri unutularak geciktirildiğinde, 2. Namazın vaciplerinden biri unutularak geciktirildiğinde veya unutularak terk edildiğinde yapılır.

 • Sehiv secdesi nasıl yapılır? Namazın son oturuşunda “Ettehiyyatü” duası okunduktan sonra selam verilir. Ardından iki defa secdeye gidilir. Tahiyyat ve dualar okunduktan sonra tekrar selam verilir.

 • Tilâvet secdesi ne demektir? Kur’an’da geçen secde ayetlerinden birini okuduktan sonra yapılan secdedir.

 • Teravih namazı nedir? Ramazan ayında yatsı ile vitir namazı arasında kılınan namazdır.

 • Teravih namazı kaç rekâttır? Teravih namazı 20 rekâttır.

 • Cuma namazı kaç rekâttır? Cuma namazı toplam 16 rekâttır.

 • Müslümanlar’ın topluca namaz kıldıkları yerin adı nedir? Cami.
 
Üst Alt