Hüzün Gözlüm Forum

Üye olmak için bugün ücretsiz bir hesap açın! Oturum açtıktan sonra, kendi konularınızı ve gönderilerinizi ekleyerek bu siteye katılabilecek ve kendi özel gelen kutunuz aracılığıyla diğer üyelerle bağlantı kurabileceksiniz!

İBADET İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER

BenKral

Administrator
Yönetici
 • İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah’a ve resulüne itaat etmektir.

 • İslam’ın şartı kaçtır? İslam’ın şartı beştir.

 • İslam’ın şartları nelerdir? 1. Kelime-i şehadet getirmek, 2. Namaz kılmak, 3. Oruç tutmak, 4. Zekât vermek, 5. Hacca gitmek.

 • Kelime-i şehadet ne demektir? Eşhedü enlâilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlüh.

 • Kelime-i şehadetin manası nedir? Ben şehadet (şahitlik) ederim ki; Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki; Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) O’nun kulu ve elçisidir.

 • İbadet nedir? Allah’a kulluk etmek, saygı göstermek, verdiği nimetlere karşı O’na şükretmektir. İbadet; namaz, oruç, zekât ve hac gibi farz emirler yanında diğer bütün dinî ve ahlâkî vazifeleri yerine getirmekle yapılır.

 • İbadette temel olan nedir? İbadette temel olan, niyettir.

 • Kaç çeşit ibadet vardır? 1. Beden ile yapılan ibadetler: Namaz ve oruç gibi. 2. Mal ile yapılan ibadetler: Zekât gibi 3. Hem beden hem mal ile yapılan ibadetler: Hac gibi.

 • İbadetler insanlara hangi faydaları sağlar? 1. İnsanların Allah ile bağını güçlendirir. 2. İç huzuru sağlar. 3. Güven duygusunu geliştirir. 4. Kötülüklerden alıkoyar. 5. Güzel ahlâkın gelişmesine katkıda bulunur. 6. Sabır ve sorumluluk bilincini geliştirir.

 • Mükellef kime denir? Allah’ın emir ve yasaklarından sorumlu olan kimseye denir.

 • İnsanlar ne zaman mükellef olurlar? Akil bâliğ olduğunda; yani insan, zihin ve beden bakımından olgunlaştığında (Genellikle erkekler 13-14, kızlar 9-12 yaşlarında olgunlaşırlar).

 • Mükellefin davranışları ile ilgili hükümler kaç tanedir ve nelerdir? 8 tanedir: Farz, vacip, sünnet, müstehap, mübah, mekruh, haram, helâl.

 • Haram ne demektir? İslam Dini’nin yapılmasını kesin olarak yasakladığı işlerdir. İnsan öldürmek, içki içmek, kumar oynamak, faiz yemek, anneye ve babaya karşı gelmek gibi.

 • Helâl ne demektir? İslam Dini’nin, yapılmasına müsaade ettiği ve yapılmasında bir sakınca görmediği işlerdir. Ticaret yapmak gibi.

 • Mekruh ne demektir? Yapılması dinen yasaklanmamakla birlikte uygun görülmeyen işlerdir. İnsanların geçeceği yerlere tükürmek gibi.

 • Mekruh kaç çeşittir? 1. Tahrimen mekruh 2. Tenzihen mekruh

 • Tahrimen mekruh ne demektir? Harama daha yakın olan mekruha denir. Örnek: Anne’yi ve babayı adlarıyla çağırmak.

 • Tenzihen mekruh ne demektir? Helâle daha yakın olan mekruha denir. Örnek: Namazda gözleri yummak.

 • Mübah ne demektir? Yapılmasında veya yapılmamasında dinen bir sakınca olmayan işlerdir. Oturmak, kalkmak, koşmak gibi.

 • Müstehap ne demektir? Yapılması iyi olan, yapılmadığı takdirde günahı olmayan işlerdir. Nafile namaz kılmak, oruç tutmak gibi.

 • Sünnet ne demektir? Hazreti Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın emri olmaksızın ibadet niyetiyle sürekli yaptığı ve yapılmasını istediği, pek az terk ettiği ibadetlerdir. Misvak kullanmak gibi.

 • Müekked sünnet ne demektir? Hazreti Peygamber Efendimiz’in farzın dışında sürekli yaptığı ve yapılmasını istediği ibadetlerdir Akşam namazının sünneti, yatsı namazının son sünneti gibi.

 • Gayri müekked sünnet ne demektir? Hazreti Peygamber Efendimiz’in bazen terk ettiği; ama genellikle yaptığı ibadetlerdir. İkindi namazının sünneti gibi.

 • Vacip ne demektir? Farz kadar kesin olmasa bile dinen yapılması gereken, yerine getirilmediğinde kazası (sonradan yapılması) gereken ibadetlerdir. Vitir ve bayram namazı kılmak, fitre vermek, kurban kesmek gibi.

 • Farz ne demektir? Kur’an ve sünnetle belirlenmiş yapılması kesin olan emirlerdir.

 • Farzın hükmü nedir? Yapan sevap kazanır. Terk eden günahkâr olur, inkâr eden dinden çıkar.

 • Farz kaç çeşittir? “Farz-ı Ayn” ve “Farz-ı Kifâye” olarak iki çeşittir.

 • Farz-ı Ayn ne demektir? Her Müslüman’ın kesin yapması gereken işlerdir. Beş vakit namaz kılmak gibi.

 • Farz-ı Kifâye ne demektir? Bazı Müslümanlar’ın yapmasıyla diğer Müslümanlar’ın yapmasına gerek kalmayan işlerdir. Cenaze namazı gibi.

 • Müfsid ne demektir? Başlanmış ibadeti bozmak demektir. Namazda gülmek, konuşmak, başkalarıyla ilgilenmek, oruçluyken bile bile yemek ve içmek gibi.

 • Mezhep nedir ve kaçtır? Mezheb, gidilen yol, benimsenen metod ve görüş demektir. Dini manada mezheb ise, müctehid bir alimin fikir ve görüşlerini benimseyen insanların meydana getirdiği dini ekollere denir. Amelde ve İtikatte olmak üzre iki adet mezhebimiz vardır.

 • Amelde kaç mezhep vardır ve kimlerdir? En yaygın ehli sünnet mezhep dört tanedir. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhepleridir.

 • Bu mezheplerin imamları kimlerdir? Hanefiî Mezhebi: İmam-ı Azam Ebu Hanife Şafiî Mezhebi: İmam Şâfî Mâlikî Mezhebi: İmam Mâlik Hanbelî Mezhebi: İmam Ahmed bin Hanbel

 • Amelde mezhebin nedir? Hanefi mezhebidir. (Türkiye geneli Hanefi mezhebidir. Şafiiler de vardır.)

 • İtikat mezhebimiz nedir? Ehli sünnet vel cemaattir, yani Peygamber Efendimiz ve Ashaplarının (arkadaşlarının) gittiği yoldur.

 • İtikattaki mezhep imamları kaçtır ve kimlerdir? İkidir. İmam Ebu Mansur Muhammed Matüridi ve İmam Ebü´l Hasani´l Eşari Hazretleridir.

 • İtikattaki mezhebimizin imamı kimdir? Hanefîlerin îtikatta imâmı İmâm Ebû Mansûr Mâturîdî'dir, Şâfiîlerin ise İmâm Ebü'l-Hasen Eş'arî Hazretleridir.
 
Üst Alt