Dua Hazinesi

Dua ibadetin özü, inanan insanın her an Hak'ka yönelen sözüdür, yakarışıdır
Üst